CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG xemthem

1
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Rác thải sinh hoạt;

Nước thải các loại, bùn thải;

Một số chất thải công nghiệp nguy hại;

Mùi hôi, nước thải chuồng trại chăn nuôi;

Xem thêm
2
TRỒNG TRỌT

Phân bón lá;

Phân bón gốc;

Phân bón kháng bệnh;

Thuốc bảo vệ thực vật

Xem thêm
3
CHĂN NUÔI

Thức ăn STP, thức ăn kháng bệnh, thức ăn thương phẩm cho gà, vịt, ngan, ngỗng…;

Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho bò sữa, lợn;

Chế phẩm trị bệnh …

Xem thêm
4
THUỶ SẢN

Các chế phẩm cải tạo ao nuôi tôm cá;

Chế phẩm xử lý nước, giữ ổn dịnh pH;

Chế phẩm phòng và trị bệnh cho tôm cá;

Thức ăn STP cho tôm …

Xem thêm
5
NĂNG LƯỢNG

Khử lưu huỳnh cho than đá;

Khử tạp chất cho than đá, giảm phát thải khí CO2, S02, NO2, phù hợp với các hộ sử dụng than tổ ong, các lò hơi đốt …

Xem thêm

SẢN PHẨM xemthem

TIN TỨC xemthem